bkk toezicht
Via de BKK nieuwsbrief ontvang je van ons regelmatig informatie over BKK en de voortgang van de diverse activiteiten op het gebied van pedagogisch kader, kwaliteitsimpuls, taal- en interactievaardigheden.

bkk tivappel

Wil je ook het laatste nieuws ontvangen?

Begin juni stuurden we het tweede tussentijds verslag van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden kinderopvang naar het ministerie van SZW. Dit verslag beschrijft de resultaten van de tweede tranche (2016). Het gesubsidieerde bedrag dat met deze tweede tranche gemoeid was betrof 3,4 miljoen euro, iets meer dan het eerste tijdvak. Nieuw was dat ook medewerkers van peuterspeelzalen en VVE geschoolde professionals onder de regeling vielen. In beide gevallen werd het plafond voor aanvragen bereikt en werd er dus volledig gebruikt gemaakt van de regeling.

Het agentschap SZW voert de subsidieregeling uit. BKK is verantwoordelijk voor de monitoring van de uitvoeringspraktijk. Deze tweede tussentijdse rapportage, die met ondersteuning van Bureau Bartels tot stand is gekomen, vormt daarvan de neerslag. Het betreft, net als bij de eerste tussentijdse rapportage die in mei 2016 verscheen, een voortgangsverslag; de subsidieregeling kent in principe vier tijdvakken waarvan er nu twee verstreken zijn. In deze rapportage over het tweede tijdvak zijn ook vergelijkingen met het eerste opgenomen.

Een paar conclusies uit dit rapport. Wat opvalt, is dat er in het tweede tijdvak meer pedagogisch medewerkers opgeleid zijn en minder interne trainers. Na twee tijdvakken staat de teller op bijna 8.000 getrainde pedagogisch medewerkers en ruim 700 interne trainers. Een andere conclusie is dat pedagogisch medewerkers de trainingen in het tweede tijdvak over het algemeen wat positiever beoordelen dan in het eerste, zonder dat de trainingen tussentijds inhoudelijk zijn gewijzigd.

Lees hier het volledige verslag