BKK wil dat de kennis en ervaringen van de pilot toegankelijk en toepasbaar zijn voor kinderopvangorganisaties. Daarom was vraag gestuurd en praktijkgericht onderzoek een ondersteunend onderdeel van de pilot. Lees meer over dit onderzoek

Hoe maak je leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel van werken in de kinderopvang? De pilot Lerende organisatie heeft in 2012 een aantal bruikbare ervaringen en inzichten opgeleverd, die kunnen helpen om dit te realiseren. Een daarvan is een ontwikkelmodel dat de bouwstenen voor een lerende organisatie in beeld brengt.
Meer over de totstandkoming van dit model lees je in het onderzoeksrapport van het Begeleidend Praktijkgericht onderzoek. Of in het artikel in Management Kinderopvang (mei 2013): 'De kinderopvang is nooit uitgeleerd'

Bij alle pilotorganisaties is in 2013 onderzocht hoe zij de opbrengsten verankeren en borgen in het beleid en de praktijk van hun organisatie. Het rapport van dit onderzoek, 'Lerende organisaties in de kinderopvang: werken aan verankering en borging', verscheen in januari 2014.