Kwaliteit vraagt om onderhoud. Het idee van de lerende organisatie brengt samenhang en voorziet in het cyclisch verbeteren van de kwaliteit van het aanbod. Verwante begrippen zijn: een leven lang leren, éducation permanente, leercultuur, leerklimaat, leren en werken, professionalisering. Dit betekent dat het mogelijk is een organisatie zo in te richten dat mensen blijven leren. Losse activiteiten met elkaar in samenhang brengen, waardoor ze elkaar versterken en er meerwaarde ontstaat. Teamleren en individueel leren worden verbonden aan een gezamenlijke visie. Een kinderopvangorganisatie die zichzelf omvormt tot een lerende organisatie is beter in staat in te spelen op veranderingen.

De keuze voor een lerende organisatie betekent in feite een cultuuromslag. Een organisatie die zich wil ontwikkelen naar een lerende organisatie is vooral gericht op gedragsverandering van medewerkers en de invloed daarvan op collega’s in samenwerkingsprocessen. Het stelt eisen aan medewerkers en organisaties en veronderstelt een bepaalde organisatiecultuur. Noodzakelijk is de bereidheid ervaringen, meningen, waarden en normen met elkaar te delen. Er dient ruimte te zijn voor het stellen van vragen, fouten zijn er om van te leren, elkaar aanspreken is het uitgangspunt en problemen zijn bespreekbaar.

In 2012 hebben elf kinderopvangorganisaties in de pilot Lerende organisatie gewerkt aan het invoeren van de lerende organisatie, om zo de pedagogische kwaliteit van het aanbod voor kinderen te verstevigen. Hoe houden zij hun resultaten vast? En hoe blijven de nieuwe vormen van samenwerken, frisse manieren van communiceren en pedagogische inspiratie leven in hun organisatie? Dat lees je in Een lerende organisatie worden én blijven!

Iedereen wil leren, maar hoe doe je dat nu effectief en hoe hou je de resultaten vast? De pilot leverde bruikbare ervaringen en inzichten en elf bouwstenen voor een lerende organisatie op. Marije Boonstra (CED-Groep) en IJsbrand Jepma (Sardes) verwerkten ze met een theoretisch kader in Lerenderwijs. Samen werken aan pedagogische kwaliteit in de kinderopvang, een handboek voor managers. Dit boek is onderdeel van de reeks Pedagogisch kader. Het laat zien hoe je de pedagogische kwaliteit van kinderopvang kunt versterken door van leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel van de organisatie te maken.

Bestel Lerenderwijs bij Reed Business
Download Lerenderwijs