In opdracht van kinderopvang Humanitas heeft Anke van Keulen, gespecialiseerd in pedagogische kwaliteit en omgaan met diversiteit, het boek ‘Pedagogisch kader voor professionele netwerken onderwijs en kinderopvang’ geschreven. In zo’n netwerk werken veel partners en professionals samen, binnen één gebouw of op diverse plekken bij elkaar in de buurt, in de vorm van een samenwerkingsverband, brede school of integraal kindcentrum. De school en de kinderopvang zijn verbonden met het gezin (kinderen en ouders), de wijk, andere instellingen en de overheid.

Kinderen hebben baat bij een pedagogische en educatieve omgeving waarin zij worden aangesproken op hun talenten en hun verantwoordelijkheden en bij een omgeving waarin zij leven in het nu en zich voorbereiden op de toekomst.
De inhoud van het boek sluit aan bij de kennis en ervaring die er al in Nederland is. Het gaat in op het samen bouwen aan en samen leven binnen een pedagogisch klimaat, op het verbindend leren tussen school en kinderopvang, op een gezamenlijk en op elkaar afgestemd aanbod en op samen leren in een team.

Het is een boek voor beginnende en bestaande netwerken, voor brede scholen en integrale kindcentra, voor begeleiders en managers en voor opleidingen. Het is een praktisch boek, met kenniskaders, (pedagogische) handvatten en reflectievragen.

Bestel het boek bij SWP Uitgevers