“Ik kan me voorstellen dat je het boek als uitgangspunt gebruikt”

“De pedagogische onderwerpen met de pedagogisch medewerkers bespreken? Dat doet meestal de senior.” Henriette Koops is clustermanager van één kinderdagverblijf, drie peuterspeelzalen en drie bso’s bij KMN Kind&Co. Samen met pedagogisch medewerker Sander Tuitel vertelt ze over het gebruik van het Pedagogisch kader in haar locaties: “Soms nemen we in de nieuwsbrief aan de ouders teksten uit het Pedagogisch kader op.”

“Buiten kunnen ze echt kind zijn”

Hoe creëer je een gevarieerde speelomgeving? Hoe zorg je dat kinderen zich na schooltijd lekker kunnen uitleven? En hoe vergroot je hun weerbaarheid en zelfstandigheid? Het antwoord van BSO Wijs op deze vragen is even simpel als doeltreffend: ze biedt buitenschoolse opvang, in de meest letterlijke zin van het woord.

“Door regelmatig in de natuur te zijn, worden kinderen zich meer bewust van hun omgeving, scherpen ze hun zintuigen en leren ze hun eigen mogelijkheden en grenzen kennen.” Het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar laat er geen misverstand over bestaan: buiten spelen is goed voor kinderen.

“Je moet het in stukken aanpakken”

Annemarie de Hulster, locatiemanager van bso De Kunstenmakers bij kinderopvang BijDeHand in Rotterdam is geweldig enthousiast over het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar. We spreken haar over hoe zij het kader met haar medewerkers in praktijk brengt: “Je moet het koppelen aan duidelijke voorbeelden, aan wat er op dat moment speelt. Als er veel nieuwe kinderen zijn, doe dan juist een spel waarin ze moeten samenwerken!”

“Toen de eerste hoofdstukken van het Pedagogisch kader voor de bso twee jaar geleden op de site van BKK kwamen zijn we er meteen mee aan de slag gegaan”, vertelt Annemarie de Hulster, locatiemanager peuterspeelzaal en bso bij De Kunstenmakers van kinderopvang BijDeHand. Met 56 locaties voor dagverblijf, bso en peuterspeelzalen is BijDeHand de grootste kinderopvangorganisatie in Rotterdam. BijdeHand noemt het kader ook op haar website: het Pedagogisch kader biedt concrete handvatten voor de werkwijze op alle locaties. Annemarie was één van de mensen uit het praktijk die meededen, meedachten en meepraatten in de ontwikkeling van het Pedagogisch kader voor kindercentra 4-13 jaar. “Maar als één van mijn veertig medewerkers het boek gelezen heeft is het veel. Het is moeilijk en groot. Je moet het in stukken aanpakken.”