Junis Kinderopvang heeft met subsidie van OCW / SZW een methodiek voor ontwikkelingsgericht werken ontwikkeld, te weten Z'evenZien. Deze methodiek is gebaseerd op de zeven competenties zoals die in het Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar zijn beschreven.

Het doel van de methodiek is het zoveel mogelijk stimuleren van de ontwikkeling van kinderen op alle gebieden. De methodiek laat pedagogisch medewerkers door zeven verschillende 'competentiebrillen' kijken en helpt hen ontwikkelingskansen te zien, te creëren en ontwikkelprikkels te geven. De methodiek is zo gemaakt dat ook andere kinderopvangorganisaties er, vanuit hun eigen pedagogische visie, mee aan de slag kunnen.

Kijk voor meer informatie op www.zevenzien.nl