Wanda staat voor WAarderen, ANalyseren, DAden. Het is een methodiek om door reflectie in de groep de praktijk te onderzoeken, ook wel 'waarderende praktijkanalyse' genoemd.

Wanda richt zich op teamleiders, pedagogisch begeleiders, docenten, (interne of externe) coaches en coördinatoren die pedagogische ondersteuning bieden en de rol van analysebegeleider op zich kunnen nemen.

Doel van het project is om deze professionele begeleiders in de kinderopvang toe te rusten met de nodige kennis en vaardigheden voor het faciliteren van het reflectieproces bij pedagogisch medewerkers en gastouders, de uiteindelijke doelgroep van het project.

Wanda is een samenwerkingsproject van de Arteveldehogeschool en het Centrum voor Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) in Gent (Belgie). Vanuit het project zijn een handleiding, een website en een aantal trainingen ontwikkeld.

Kijk voor meer informatie op www.projectwanda.be