Het Pedagogisch logboek helpt je om de ontwikkelingsmogelijkheden die de kinderopvang kinderen biedt goed te benutten. Het is een doe- en inspiratieboek met veel praktische tips voor het werken aan pedagogische kwaliteit. Het boek is ontwikkeld door Radius Nederland, opleidings- en trainingsorganisatie in de kinderopvang, met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2011). De gedrukte versie van het Pedagogisch logboek is helaas uitverkocht.

Bekijk ook de Handleiding voor managers.

Het Pedagogisch logboek 0-4 bestaat uit drie delen: Weten en kijken (theorie), Volgen (logboek) en Doen (inspiratiedeel).
De verschillende opvoedingsdoelen hangen samen en overlappen elkaar. Net zo als de interactievaardigheden en ontwikkelingsmijlpalen. Je kunt het zien als het leren van kinderen. Kinderen leren spelend gedurende de hele dag, ook tijdens verzorgingsmomenten. In dat spel komen allerlei aspecten van leren samen.
Het logboek helpt je om aan ouders en collega’s te laten zien welke ontwikkelingskansen je de kinderen die dag geboden hebt en hierover met hen in gesprek te gaan. Zie ook: Logboek inclusief Instructies en Logboekbladen

In het logboek vind je 36 activiteiten.
De verschillende opvoedingsdoelen, interactievaardigheden en ontwikkelingsgebieden worden apart, en bij iedere activiteit helder beschreven. Bij iedere activiteit staat aangegeven waar je in het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar meer informatie hierover kan vinden. Zie hieronder een opsomming van alle activiteiten:

Doen
Sensitieve responsiviteit
Bewust omgaan met dagelijkse gesprekjes
Gevoel van contact en begrepen worden - Kiekeboe spelen
Opbouwen van een vertrouwde relatie - Kinderen bij naam begroeten
Reageren op een huilende baby (nadat aan alle directe behoeften is voldaan)
Adequaat inspelen op hulpvraag
Spel volgen, verdiepen en verbreden - Spelen met zand en water
Respect voor autonomie
Inspelen op belangstelling - Wedstrijdje
Volgen van de belangselling - Ijsvrij maken
Steunen of stimuleren van zelfstandig eten en drinken
Stimuleren van zelfredzaamheid en bevorderen van sociale vaardigheden - Wie helpt mee? Aankleden na het slapen
Meehelpen en nadoen - Afwassen en schoonmaken met dreumesen
Gelegenheid bieden om elkaar te helpen
Structureren en grenzen stellen
Kinderen begeleiden bij het hanteren van conflicten
Instructies op een speelse manier - Opruimen
Leren zelf rust reguleren
Positief labellen
Het belang van meebewegen
Kenmerken van een goed dagritme
Praten en uitleggen
Afscheid nemen - Het tonen van begrip en benoemen van gevoelens als het afscheid nemen voor het kind zwaar valt
Woordenschat uitbreiden
Voorlezen
Een echt gesprek op gang brengen
Taalontwikkeling bij baby's stimuleren
Speel (taal)spelletjes met de kinderen
Ontwikkelingsstimulering
Rollenspel steunen of stimuleren
Samen experimenteren, ontdekken met plastic bekers
Samen met ouders werken aan de muzikale ontwikkeling van kinderen
Stimuleren van natuurbeleving - Bladeren
Tweedimensionaal schilderen
Zintuiglijk ervaren, spelen en exploreren
Begeleiden van interacties
Aansluiten tot het spontaan leren van kinderen
Interactie door muziek en beweging
Diversiteit betekent kansen
Geef complimentjes en leer kinderen elkaar complimentjes geven
Bewonder elkaars werk, betrek de kinderen daarbij, hang het samen op
Bevorder het wij-gevoel op de groep