Pedagogisch medewerkers bepalen in hoge mate de kwaliteit van de kinderopvang. Dat maakt een opvangorganisatie kwetsbaar. Dit was voor kinderopvangorganisatie TintelTuin aanleiding om het pedagogisch beleid eens onder de loep te nemen. Daaruit ontstond, deels met ondersteuning van Bureau Kwaliteit Kinderopvang, het project Pedagogisch Kwaliteitssysteem, waarbinnen verschillende methodes en instructies werden gemeten.

De methode Pedagogisch actief! is het resultaat van intern onderzoek bij kinderopvangorganisatie TintelTuin. Het biedt handvatten om de kwaliteit van het pedagogische klimaat in een opvangorganisatie te verhogen. De bevindingen, instructies en voorwaarden zijn vertaald naar 'de opvangorganisatie in het algemeen'. Leidinggevenden en pedagogisch medewerkers kunnen er direct mee aan de slag!
De werkwijze kenmerkt zich door concrete instructies voor pedagogisch medewerkers op de werkvloer. De senior pedagogisch medewerkers begeleiden de pedagogische acties van de medewerkers in de dagelijkse praktijk. Met het concreet maken van het activiteitenbeleid ontstaat er dagelijks een aanbod van uitdagende activiteiten voor de kinderen. Tevens zichtbaar voor alle ouders.

De methode bestaat uit een aantal onderdelen die elkaar aanvullen en versterken:
• Handleiding Pedagogisch Actief! (praktische handvatten voor leidinggevenden om het pedagogisch beleid in de organisatie te versterken)
• Pedagogisch Actief! KDV (instructieboeken voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagverblijven)
• Pedagogisch Actief! BSO (instructie).

Op de website www.pedagogischactief.nl vind je formulieren, checklists, tips en ander advies om aan de slag te gaan met de methode. Hier kun je tevens de boeken bestellen.