Het project ‘Kinderen met plezier in beweging!’ is gericht op meer bewegen in de kinderopvang zodat kinderen een gezondere levensstijl ontwikkelen.

Het is een project van Vyvoj Kinderopvang, waaraan zes kinderopvangorganisaties actief meewerkten, te weten Saartje Kinderopvang (tevens aanvrager van het project), SKH Hilversum, SKON, Korein Kinderopvang, BijDeHand kinderopvang en Kinderopvang Humanitas. Diverse andere organisaties waren betrokken als testorganisaties. Het ROC Midden-Nederland bracht haar deskundigheid in met betrekking tot beroepsopleiding en leerplanontwikkeling.

De resultaten zijn verwerkt in:

Spel Kinderen met plezier in beweging
Hoe maak je bewegen onderdeel van je dagelijks handelen? Discussiespel voor pedagogisch medewerkers.

Online leeromgeving voor medewerkers in de kinderopvang. Modules en praktijkopdrachten op MBO niveau 3, onderwerpen van belang voor het werken als pedagogisch medewerker op een kdv of bso, herkenbare praktijksituaties, afwisselende werkvormen.