Pedagogisch medewerkers leren in vijftien online modules van alles over praktische pedagogische onderwerpen. De modules zijn gemaakt door Vyvoj Opleiden/E-school Kinderopvang, samen met kinderopvangorganisaties, en verbinden de theorie en de praktijk van alledag met herkenbare voorbeelden. In de uitgebreide informatie vind je meer theoretische verdieping en leuke activiteiten om te doen met de kinderen. Elke module sluit af met een zelftoets.

De modules op sluiten goed aan bij het Pedagogisch kader kindercentra en vormen samen één geheel, maar kunnen ook prima los van elkaar gebruikt worden. Ze zijn geschikt voor individuele deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers en hun leidinggevenden, als voorbereiding op een thema- of trainingsbijeenkomst en als onderdeel van de opleiding Helpende Zorg en Welzijn niveau 3/4. Door de praktijkgerichte opzet zijn de modules ook interessant voor ouders.

Een deel van de online leermodules is tot stand gekomen met subsidie van het agentschap SZW en een deel is medegefinancierd en ontwikkeld door de leden van KINDwijzer. Zij stellen deze modules landelijk beschikbaar aan andere kinderopvangorganisaties.

Kijk voor meer informatie op de website van Vyvoj.