Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) vind je het dossier kinderopvang. Dit dossier geeft informatie over de wijze waarop de kinderopvang is georganiseerd, over het overheidsbeleid en over de stand van zaken met betrekking tot de kwaliteit van de kinderopvang. Daarnaast biedt het informatie over instrumenten en methodieken en recente ontwikkelingen.