Sommige kinderopvangorganisaties gebruiken de pedagogische visie van De Cirkel. Deze cirkel illustreert hoe de verschillende aspecten van de pedagogische visie met elkaar samenhangen. De verschillende lagen in de cirkel geven het verband aan tussen de kindvisie, de houding die past bij de kindvisie en het gedrag dat bij die houding hoort.

Bekijk de figuur in de publicatie De cirkel rond. Pedagogische visie Junis Kinderopvang