Met het project ‘pedagogisch kader voor ouders’ wil BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, ouders meer inzicht geven in en betrekken bij de kwaliteit van de kinderopvang. Met subsidie van het Ministerie van OCW is een aantal producten ontwikkeld voor ouders en oudercommissies.

Op de website www.opvoedenenkinderopvang.nl vind je meer informatie over het project en over hoe je de diverse producten, die in dit kader ontwikkeld zijn, kunt bestellen.