Jouw persoonlijke overtuiging als pedagogisch medewerker is belangrijk. Hoe jij je vak beleeft, werkt door in je uitstraling, in de inrichting van je lokaal en in je waardering voor de kinderen. Hoe jij als pedagogisch medewerker over jezelf denkt, bepaalt mede de kansen die je ziet. Kansen om te benutten in de samenwerking met je collega’s, maar ook de kansen die je ziet bij de kinderen om goed te spelen. Kortom: dát wat de kwaliteit van je werk uitmaakt.

Het boek ‘Aandacht voor spelen’ van Marianne de Valck biedt handvatten voor vragen als: Wat kun jij doen en laten om spelen leuk en goed te laten zijn? Wat is de invloed van jouw houding? Wat stoort en wat stimuleert? Hoe werkt jouw uitstraling door in de inrichting van ruimte, de keuze van speelgoed, het omgaan met kinderen?

Dit boek is geschreven voor scholing en nascholing van pedagogisch medewerkers in kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang en voor stagiaires van PW3-opleidingen kinderopvang.

Marianne de Valck is gespecialiseerd in het geven van onafhankelijke informatie over spelen en speelgoed vanuit een pedagogische achtergrond. Vanaf 1971 is ze nauw betrokken geweest bij het oprichten van peuterspeelzalen. Ze nam in 1975 het initiatief voor de start van de stichting speel-o-theken (SSN), wat later vereniging van speel-o-theken (VSN) werd. Van 2002 tot en met 2007 was ze voorzitter van deze vereniging en sindsdien nog steeds ambassadeur.

Meer informatie en bestellen
ISBN: 978 90 352 3400 0
Prijs: € 21,95
Adviesbureau Spelen en Speelgoed