Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in de opvoeding van kinderen. Daar is iedereen het inmiddels over eens. Dit vraagt om een pedagogiek die specifiek voor kindercentra ontwikkeld is. Daarom heeft het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang destijds het initiatief genomen voor het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar. Het boek ‘Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar’, geschreven in 2009 door Elly Singer en Loes Kleerekoper, is een aanrader voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang en het peuterwerk.

Het boek:
• inspireert en ondersteunt pedagogische medewerkers bij hun dagelijks werk;
• vormt de basis voor het pedagogisch beleid van kindercentra;
• maakt wetenschappelijke kennis en praktijkkennis toegankelijk voor de hele sector;
• is uitgangspunt voor de kinderopvangopleidingen;
• laat zien wat opvoeden in kindercentra inhoudt voor ouders en geïnteresseerden.

Bestel het boek bij Bohn Stafleu van Loghum
Download het boek Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar
Download de hoofdstukken van Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar

'Opvoeden op het kinderdagverblijf' is een uitgave van BOinK, speciaal gericht op ouders en oudercommissies en gebaseerd op Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar.
Download Opvoeden op het kinderdagverblijf