bkk logo

Pedagogisch curriculum

curriculumInternationaal is er veel belangstelling voor de ontwikkeling van een pedagogisch curriculum. Een pedagogisch curriculum maakt onderdeel uit van een landelijk kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen en het heeft als functie om de ‘hoe-vraag’ te beantwoorden. Ook in Nederland wordt weer meer gesproken over zo’n curriculum. Dat komt door de ontwikkeling van Het Nieuwe Toezicht (HNT) en de herijking van de wet kinderopvang. Bij de invoering van Het Nieuwe Toezicht worden de vier pedagogische doelen van Riksen-Walraven in de wet opgenomen. In het Nederlands pedagogisch curriculum kan dan worden beschreven hoe die op de beste manier in praktijk gebracht kunnen worden.

BKK heeft in overleg met en opdracht van het ministerie van SZW het voortouw genomen om de totstandkoming van het pedagogisch curriculum dat past bij HNT en de herijking van de wet te initiëren en het proces te ondersteunen. Hierbij geldt het zeer bekende ‘Pedagogisch kader’ (in feite gaat het inmiddels om vijf boeken) als basis. Deze pedagogische kaders zijn door experts onbetwist, buitengewoon volledig en zeer praktisch toepasbaar. Dit lijkt echter wel een goed moment te zijn om de pedagogische kaders naar de herijkte wet toe te spitsen en waar nodig aan te vullen met nieuwe inzichten in en nieuw onderzoek naar de ontwikkeling van het jonge kind in de kinderopvang. Bovendien zou het praktijkdeel beter via een ander kanaal aangeboden kunnen worden aan pedagogisch medewerkers en teams.

BKK verrichtte in 2016 meerdere activiteiten voor het pedagogische curriculum voor de kwaliteit van de kinderopvang. In juli en augustus hielden we een uitgebreide raadpleging voor de verdere operationalisering; we hebben dit de navigatiefase genoemd. Op twee manieren hebben in totaal ruim 220 mensen hun mening gegeven. Als eerste via regiogesprekken (ruim 40 deelnemers) en ten tweede via een online peiling (180 deelnemers). In beide gevallen vormde de 'navigatiekaart' de kapstok voor de vragen en antwoorden. Lees hier het volledige verslag van de raadpleging.

Vanaf het najaar van 2016 zijn we bezig geweest met schrijfproces. De eerste stap in dat proces was de invulling van de inhoud, de 'outline'. Op basis van dit raamwerk is het curriculum verder gevuld door auteurs met expertise op het gebied van de verschillende issues. De outline is gebaseerd op de vier pedagogische doelen in de wet en is van de hand van Ruben Fukkink, hoogleraar kinderopvang UvA. Hij verzorgde ook de eindredactie. Op 30 mei 2017 presenteerden we met trots het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang. Om recht te doen aan andere geluiden in de sector, hebben we deze voorzien van een perspectief, met daarin onderzoeksrichtingen voor de toekomst; lees hier het Pedagogisch curriculum in perspectief

Het Pedagogisch curriculum heeft de vier basisdoelen uit de Wet IKK wetenschappelijk ingevuld. Houders van kinderopvangorganisaties kunnen daarmee hun pedagogisch beleid onderbouwen. Begin juni hebben alle houders een gratis exemplaar van het curriculum ontvangen. Daarnaast is het boek te koop voor € 10,95 via Bohn Stafleu en van Loghum. In de Week van het Pedagogisch curriculum van 25 tot en met 29 september 2017 organiseerden we bovendien een aantal bijeenkomsten en gingen we met kinderopvang en onderwijs in gesprek over positie, inhoud en toepassing van het curriculum. 

Samen met Netwerk6 maakten we een film met uitleg over het hoe en waarom van het curriculum. Bekijk hier de film.

Bij de implementatie van het curriculum ligt de nadruk op de inhoud. BKK zet zich daar bij in om de samenhang van dit curriculum met het IKK akkoord uit te dragen. De beoogde activiteiten ontwikkelen we vanuit de driehoek houders, professionals en kinderen (ouders).