bkk logo

De eerste 1000 dagen in de ontwikkeling van kinderen zijn van doorslaggevend belang voor hun toekomst. Een deel van die vroege ontwikkeling vindt voor steeds meer jonge kinderen ook plaats in de kinderopvang. Van de kinderen van 0 jaar gaat 23% naar de formele kinderopvang, van 1 t/m 3 jaar is dat 52%.

Als kinderen naar de basisschool gaan hebben ze al een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Met name voor kwetsbare kinderen brengt zo’n overgang risico’s op uitval en vertraging met zich mee. Om die reden is het van belang dat kinderopvang en primair onderwijs zo goed mogelijk bij elkaar aansluiten.

In de praktijk zoeken kinderopvangmanagers en schoolleiders elkaar steeds vaker op. Door samen te werken willen zij het voor werkende ouders makkelijker maken om werk en gezin te combineren en willen ze de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren door hen een samenhangend aanbod van spelen, leren en ontwikkelen te bieden. 

BKK heeft in 2017 het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’ opgeleverd. Curriculum.nu ontwikkelt tot eind 2019 bouwstenen voor de herijking van de huidige kerndoelen voor het onderwijs.
Op 27 maart 2017 is het advies ‘Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang’ van de Taskforce aangeboden aan de ministeries OCW en SZW. In hun brief van 13 juli 2018 geven beide staatssecretarissen aan: "Wij vinden het een goed streven om het curriculum in de kinderopvang waar mogelijk te laten aansluiten op het curriculum in het onderwijs". 

Dit alles was de aanleiding om twee verkenningen te doen.
1. Is er een aansluiting te vinden tussen de twee curricula? Zo ja, welke?
2. Hoe kijken professionals uit de kinderopvang naar de bouwstenen van Curriculum.nu?

In maart en april 2019 heeft BKK veertien tafelgesprekken georganiseerd met direct betrokkenen uit de praktijk van de kinderopvang om mee te denken met de ontwikkelteams van Curriculum.nu. Bekijk hier het resultaat van deze verkenning

Interviews IKC over pedagogische samenwerking
Verder is er in 2019 een serie interviews afgenomen bij IKC's, over pedagogische samenwerking. Dat leverde kennis op over de helpende en belemmerende factoren bij die samenwerking. Ook werd duidelijk dat het Pedagogisch curriculum hierbij soms goede ondersteuning biedt. Het rapport, inclusief een review door Rachel Verheijen-Tiemstra, is hier te vinden.