Stichting BKK heeft een bestuur en een uitvoerend bureau. Aan de stichting zijn bovendien een Adviesraad en een Wetenschapstafel (wisselende samenstelling) verbonden. Tevens maakt BKK regelmatig gebruik van de diensten van externe deskundigen, zowel op tijdelijke als op structurele basis.

Bestuur

Het bestuur van BKK is samengesteld uit vertegenwoordigers van de initiatiefnemende organisaties; de partijen die betrokken zijn bij het primaire proces van de kinderopvang:

 • Werkgeversorganisatie: Jeroen Nusteling, Brancheorganisatie Kinderopvang
 • Ouderorganisatie: Nienke Willering, Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, BOinK
 • Vakbonden: Herman van der Wind, zelfstandig adviseur

Bureau

Stichting BKK zorgt met een klein team voor de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn om het programma te realiseren. Het vaste team bestaat uit:

 • Betsy van de Grift, directeur
 • Nanne van Doorn, bureaumanager
 • Mascha Boelaars, beleidsmedewerker Communicatie
 • Frank Gobel, projectmedewerker
 • Nadia Angoelal, managementassistent

Tijdelijke projectondersteuning vindt plaats door Janneke Hagenaar, Lisanne Jilink, Anne-Jaan den Besten en Luisa Solms.

Adviesraad

De Adviesraad bestaat uit deskundigen uit het werkveld, het beroepsonderwijs en de wetenschap en is betrokken bij de uitwerking en het bewaken van het jaarlijkse beleidsplan en geeft zwaarwegend advies aan het bestuur op deze aspecten.

In de Adviesraad van BKK hebben op dit moment zitting:

 • Pedagogen: Anja Booi, Marije van der Schelling, Karen Wansink
 • Ondernemers: Laurien Voss-Hanegraaf, Geerte van den Wildenberg
 • Beroepsonderwijs: Napona Smid (MBO), Angèle van der Star (PO)
 • Werknemers: Maureen Hogenboom
 • Ouders: Nina Stroomer, Suzanne Plaisier
 • SZW: Rutger de Vos (toehoorder)