Groei in Beeld is een onderzoeksproject van de Universiteit van Amsterdam, het ROC van Amsterdam en een aantal kinderopvangorganisaties. BKK is partner in het project en communiceert de resultaten en bevindingen naar de sector.
Studenten Pedagogisch Werk zijn van 2011 tot 2014 gevolgd in de ontwikkeling van de zes interactievaardigheden die van essentieel belang zijn voor goede pedagogische kwaliteit van kinderopvang. Voor het meten van de ontwikkeling van de studenten is het NCKO-instrument voor de beoordeling van interactievaardigheden gebruikt.

De resultaten van een multilevel groei-analyse laten een significante groei zien. Het niveau van de interactievaardigheden tijdens de opleiding hangt daarnaast positief samen met het leren in de praktijk (de beroepsbegeleidende leerweg, BBL) en Nederlands als moedertaal. Andere persoonsgebonden kenmerken (zoals leeftijd, gehechtheid, herinneringen aan de eigen opvoeding en het hebben van kinderen) bleken niet samen te hangen met het startniveau of de leervorderingen tijdens de opleiding.

Lees hier het eindrapport van Groei in beeld