Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is in 2008 opgericht door de belangenorganisaties van werkgevers, werknemers en ouders en heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en levert hiermee een bijdrage aan de Kwaliteitsagenda Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding

BKK krijgt in de periode mei 2013 tot en met december 2017 subsidie van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding. Met dit programma wil BKK een nieuwe kwaliteitsslag faciliteren, die bijdraagt aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van alle kinderen die de kinderopvang in Nederland bezoeken. Het programma is gericht op kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

In het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding ondersteunen we onder andere kinderopvangorganisaties bij het meten, borgen en transparant maken van hun kwaliteit. Hiervoor is allereerst een breed gedragen integrale kwaliteitsvisie ontwikkeld. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor de verdere implementatie van het Pedagogisch kader en de Lerende organisatie. Het programma loopt tot en met 2017. Geslaagd is de kwaliteitsimpuls als kinderopvangorganisaties zelf aan de slag zijn en blijven met de kwaliteit en daar ook werkelijk resultaten in boeken.

Voor de verdere versterking van Taal- en interactievaardigheden van medewerkers in de kinderopvang is een subsidieregeling ontwikkeld. Kinderopvangorganisaties kunnen met de subsidie gebruik maken van integrale trainingen taal- en interactievaardigheden voor pedagogisch medewerkers en train-de-trainer trainingen voor management, staf of bemiddelingsmedewerkers. BKK is inhoudelijk betrokken bij de regeling. Het Agentschap van SZW zorgt voor de uitvoering. De looptijd van de regeling is 2014 - 2017.

Lees hier meer over het vorige programma Werken aan excellente kinderopvang.