Eén van de onderdelen uit de vorige programmaperiode (Kwaliteitsimpuls, 2013-2017) was het gezamenlijk ontwikkelen van een brede kwaliteitsvisie vanuit het perspectief van de betekenis van de kinderopvang voor de ontwikkeling van het kind. BKK heeft door het inrichten van een onafhankelijke Commissie Kwaliteit en het aanstellen van een senior projectleider een faciliterende en verbindende rol gespeeld in de ontwikkeling van een gedeelde visie op de kwaliteit van de kinderopvang. De kwaliteitsvisie is ontwikkeld in afstemming met alle betrokkenen: ouders, medewerkers, kinderopvangaanbieders, toezichthouders en wetenschappers.

Kwaliteitsvisie

Kern van de kwaliteitsvisie ‘Ambities voor kinderen in de kinderopvang’ is het uitgangspunt dat de pedagogische kwaliteiten van medewerkers voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang bepalen. Medewerkers én ondernemers moeten voortdurend werken aan het borgen en verbeteren van die pedagogische kwaliteit via permanente educatie en het scheppen van de juiste structurele voorwaarden. De visie doet verder diverse aanbevelingen om de kwaliteit verder te verbeteren. In oktober 2014 is de kwaliteitsvisie kinderopvang aangeboden aan de minister van SZW.

Voor pedagogisch medewerkers en gastouders is de flyer 'Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders' gemaakt.