De kinderopvang ontwikkelt zich wereldwijd als een professionele pedagogische dienstverlening aan kinderen, meestal tussen de nul en zes jaar. In Nederland maar zeker ook internationaal groeit de kennis over wat goede kinderopvang is en welke effecten die (mogelijk) heeft. BKK wil aanbieders van kinderopvang informeren over deze ontwikkelingen. Het brengt daartoe een serie uitgaven uit onder de naam Kennisdossier kinderopvang BKK. Thema's die aan de orde kunnen komen zijn kwaliteitskaders, kwaliteitsbeleid en meetinstrumenten om de kwaliteit te meten. Tot nu toe verschenen onderstaande uitgaven:

2017

Taalontwikkeling in de kinderopvang, Dr. Judith Stoep, Christel Dood, MSc en Noor van der Windt, MSc (BKK2017001)

Selectie en aanbevelingen instrumenten zelfevaluatie pedagogische klantbelofte kinderopvang, dhr. drs. F. Gobel (BKK2017002)

Samenwerking tussen kinderopvang en ouders, Peter de Vries (BKK2017003)

2016

Curriculum voor het jonge kind, Dr. P.L. Slot (BKK2016001)

Spelende kinderen, daar kun je niet omheen, Bea Pompert (BKK2016002)

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang, Prof. dr. Ferre Laevers (BKK2016003)

2015

Working conditions, training of early childhood care workers and quality of services - a sytematic review, Eurofound (BKK2015001)

Hoe 'goed' is kinderopvang? Evidence-based of (uiteindelijk toch) gedreven door ideologie?, Em. prof. dr. L.W.C. Tavecchio (BKK2015002)