De kinderopvang ontwikkelt zich wereldwijd als een professionele pedagogische dienstverlening aan kinderen, meestal tussen de nul en zes jaar. In Nederland maar zeker ook internationaal groeit de kennis over wat goede kinderopvang is en welke effecten die (mogelijk) heeft. BKK wil aanbieders van kinderopvang informeren over deze ontwikkelingen. Het brengt daartoe een serie uitgaven uit onder de naam Kennisdossier kinderopvang BKK. Thema's die aan de orde kunnen komen zijn kwaliteitskaders, kwaliteitsbeleid en meetinstrumenten om de kwaliteit te meten. Tot nu toe verschenen onderstaande uitgaven:

Working condititions, training of early childhood care workers and quality of services - a systematic review, Eurofound (BKK2015001)

Hoe 'goed' is kinderopvang? Evidence-based of (uiteindelijk toch) gedreven door ideologie?, Em. prof. dr. L.W.C. Tavecchio (BKK2015002)

Curriculum voor het jonge kind, Dr. P.L. Slot (BKK2016001)

Spelende kinderen, daar kun je niet omheen, Bea Pompert (BKK2016002)

Welbevinden en betrokkenheid als toetsstenen voor kwaliteit in de kinderopvang, Prof. dr. Ferre Laevers (BKK2016003)