Door samenwerking met internationale organisaties willen we bestuurders, beleidsmakers en pedagogen informeren over ontwikkelingen op het gebied van onderzoek naar de (pedagogische) kwaliteit in voorzieningen voor het jonge kind. In onze nieuwsbrief besteden we regelmatig aandacht aan activiteiten en publicaties.

EECERA

BKK is in 2015 lid geworden van EECERA, de European Early Childhood Education Research Association. EECERA is een onafhankelijke vereniging die het onderzoek naar de vroege kinderjaren en de toepassingen voor beleid en praktijk promoot en verspreidt. EECERA ondersteunt en ontwikkelt vanuit een rijke traditie de erfenis van Europese denkers over de vroege kinderjaren, zoals Pestalozzi, Owen, Fröbel, Steiner, Vygotsky, Piaget, Malaguzzi en andere pioniers. Tegelijkertijd gaat EECERA op zoek naar nieuwe paradigma's en methodieken. Het moedigt nieuwe concepten en toepassingen aan in de steeds veranderende context van studies naar het jonge kind. EECERA heeft een internationaal bereik, maar wil zich blijven identificeren met de Europese waarden van pluraliteit en diversiteit. 
De jaarlijkse EECERA conferentie over het jonge kind is de grootste in Europa. De conferentie is een uitzonderlijk forum en netwerkgelegenheid voor wetenschappers, beleidsmakers, onderzoekers en praktijkmensen. Het wetenschappelijk tijdschrift van EECERA het EECERA-Journal is het enige Europese tijdschrift over het jonge kind waaruit geciteerd wordt in de prestigieuze Social Science Citation Index (SSCI). Door haar jaarlijkse activiteiten als de conferentie en het Journal levert EECERA een toonaangevende internationale bijdrage aan de ontwikkeling van onderzoek naar en beleid en praktijk van het jonge kind.
Medewerkers van BKK bezoeken jaarlijks de EECERA conferentie; in 2018 vindt deze plaats van 28 augustus tot 31 augustus in Budapest. 
Meer informatie over EECERA vind je op www.eecera.org.

ISSAISSA member

In juni 2016 is BKK toegelaten als lid van ISSA (International Step by Step Association). ISSA is een netwerk van organisaties die zich inzetten voor de beste kwaliteit zorg en ontwikkeling ten behoeve van het jonge kind, in het bijzonder de meest kwetsbare jonge kinderen. Het netwerk wordt gevormd door organisaties uit bijna 40 landen zowel in Europa als Centraal Azië en bestaat uit een dynamische mix van niet-gouvernementele organisaties, scholen, kinderopvangorganisaties, beroepsopleidingen, hogescholen en universiteiten. De leden zijn vooraanstaande experts in de ontwikkeling van het jonge kind.
ISSA staat voor het recht en de gelijke kansen van alle kinderen en hun families om hun unieke talenten zo volledig mogelijk te ontplooien. De organisatie werkt aan bewustwording van het belang van toegankelijke kinderopvangvoorzieningen van hoge kwaliteit met goed opgeleide en gekwalificeerde beroepskrachten.
ISSA is een succesvolle lerende gemeenschap. De leden in het netwerk delen hun deskundigheid en methoden om zo te werken aan innovatie in kwaliteit en praktijk ten behoeve van voorzieningen voor het jonge kind. ISSA verzorgt en faciliteert workshops, thematische ontmoetingen, uitwisselingen tussen leden, publicaties en conferenties en neemt deel aan andere internationale netwerken als belangenbehartiger voor het jonge kind.
BKK werkt samen met het bureau van ISSA in Leiden onder andere op het gebied van het Pedagogisch curriculum en instrumenten voor zelfevaluatie en medewerkers van BKK nemen deel aan netwerkactiviteiten van ISSA. . 
Meer informatie over ISSA vind je op www.issa.nl.