BKK krijgt in de periode mei 2013 tot en met december 2017 subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de uitvoering van het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding. Met dit programma faciliteert BKK een nieuwe kwaliteitsslag, die bijdraagt aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van alle kinderen die de kinderopvang in Nederland bezoeken. Het programma is gericht op kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. In het programma Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding ondersteunen we onder andere kinderopvangorganisaties bij het meten, borgen en transparant maken van hun kwaliteit. Hiervoor is allereerst een breed gedragen integrale kwaliteitsvisie ontwikkeld. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor de verdere implementatie van het Pedagogisch kader en de Lerende organisatie. Het programma loopt tot en met 2017. Geslaagd is de kwaliteitsimpuls als kinderopvangorganisaties zelf aan de slag zijn en blijven met de kwaliteit en daar ook werkelijk resultaten in boeken.