bkk toezicht
Via de BKK nieuwsbrief ontvang je van ons regelmatig informatie over BKK en de voortgang van de diverse activiteiten op het gebied van pedagogisch kader, kwaliteitsimpuls, taal- en interactievaardigheden.

Wil je ook het laatste nieuws ontvangen?

Het vierde en laatste aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking Taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang start op dinsdag 2 januari 2018 9.00 uur tot en met maandag 30 april 2018 17.00 uur. Het subsidieplafond voor het vierde aanvraagtijdvak is € 3 miljoen. Indien het subsidieplafond al vóór 30 april 2018 17.00 uur is bereikt is het mogelijk dat de subsidieregeling zodanig wordt gewijzigd dat het aanvraagtijdvak eerder wordt gesloten. Hierover zal dan ook op de website van Uitvoering van Beleid (vanaf 1 januari 2018 de nieuwe naam van het Agentschap SZW) worden bericht. Meer informatie over het laatste aanvraagtijdvak lees je hier.

BKK heeft de afgelopen twee jaar de monitoring op zich genomen van de trainingen taal- en interactievaardigheden vanuit de 'Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang'. Dat heeft onder meer geresulteerd in een rapport over het eerste tijdvak en een rapport over het tweede tijdvak. De monitoring van de trainingen taal- en interactievaardigheden door BKK loopt 31 december 2017 af. De verwachting is dat aanvullende monitoring geen nieuwe inzichten op zal leveren. Over het derde en vierde tijdvak zal BKK daarom geen rapportages meer uitbrengen. Informatie over de “Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang” is vanaf 1 januari 2018 te verkrijgen via Uitvoering van Beleid van SZW.