bkk toezicht
Via de BKK nieuwsbrief ontvang je van ons regelmatig informatie over BKK en de voortgang van de diverse activiteiten op het gebied van pedagogisch kader, kwaliteitsimpuls, taal- en interactievaardigheden.

Wil je ook het laatste nieuws ontvangen?

happertje 2Vandaag sluiten we de week die in het teken stond van het Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang af. We gingen met veel mensen in gesprek over het gebruik van het curriculum. We ontvingen stafpedagogen, kwaliteitsmanagers, houders, GGD-inspecteurs en andere jonge-kind-deskundigen. Tijdens de bijeenkomsten werden ervaringen en suggesties voor het gebruik van het curriculum uitgewisseld. Dit leidde tot levendige gesprekken en mooie voorbeelden. Deelnemers gaven aan dat dit zeker bruikbaar is voor de eigen praktijk. We verzamelen alle ideeën en suggesties en verwerken deze in een routekaart voor het gebruik van het Pedagogisch curriculum. Deze routekaart komt te zijner tijd beschikbaar.

Voor dit jaar staat er nog een aantal activiteiten met betrekking tot het curriculum op de agenda, maar ook in 2018 gaan we hier uiteraard mee verder.
Voor 2017 zijn dat: 
 

  • studiedagen voor pedagogische beroepskrachten op 1, 10 en 24 november

  • regiogesprekken met kleine kinderopvangorganisaties op 1 en 20 november

  • bijeenkomst over het Pedagogisch curriculum voor het onderwijs op 15 november

Op onze website vind je meer over het gebruik van het Pedagogisch curriculum, klik hier voor de video, het blog en de prijsvraag. Want heb je het boek nog niet maar wel belangstelling, doe dan mee met onze prijsvraag en win een exemplaar!