bkk toezicht
Via de BKK nieuwsbrief ontvang je van ons regelmatig informatie over BKK en de voortgang van de diverse activiteiten op het gebied van pedagogisch kader, kwaliteitsimpuls, taal- en interactievaardigheden.

Wil je ook het laatste nieuws ontvangen?

Een pedagogisch curriculum maakt onderdeel uit van een landelijk kwaliteitskader voor kinderopvangvoorzieningen. In Nederland bestond dit nog niet eerder. Met de lancering van het ‘Pedagogisch curriculum voor het jonge kind in de kinderopvang’ is een belangrijke stap gezet in de professionalisering van de Nederlandse kinderopvang.

Maar waar past het curriculum en hoe is het te gebruiken? In het curriculum zijn de vier pedagogische doelen uit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang wetenschappelijk ingevuld. Met het curriculum kunnen kinderopvangorganisaties hun pedagogisch beleid onderbouwen.

Bekijk de film en leer meer over het hoe en waarom van het Pedagogisch curriculum.