000000134 Save the date12 oktober
3e BKK wetenschapscongres 
'Lieve Leidsters'
Heden en toekomst van onze pedagogische beroepskrachten, Erasmus Universiteit Rotterdam

28 oktober
Studiedag Spel en spelen voor de gastouderopvang in Druten

1 november
Regiogesprek kleine kinderopvangorganisaties in Gouda

15 november
Bijeenkomst Pedagogisch curriculum voor opleiders en docenten, Amersfoort

20 november
Regiogesprek kleine kinderopvangorganisaties in Zwolle

24 november
Studiedag Samenwerken met ouders, regio Amsterdam