000000134 Save the date23 september
Regiogesprek kleine kinderopvangorganisaties in Den Bosch

26, 27 en 28 september
Bijeenkomsten Pedagogisch curriculum voor kinderopvang en onderwijs in Zwolle, Eindhoven resp. Amersfoort

12 oktober
3e BKK wetenschapscongres 
'Lieve Leidsters'
Heden en toekomst van onze pedagogische beroepskrachten, Erasmus Universiteit Rotterdam

28 oktober
Studiedag voor gastouders, Druten (programma volgt)

1 november
Studiedag Taal, verhaal en interactie, regio Nijmegen

1 november
Regiogesprek kleine kinderopvangorganisaties in Gouda

10 november
Studiedag Samen verwonderen over de (materiële) wereld, regio Delft

20 november
Regiogesprek kleine kinderopvangorganisaties in Zwolle

24 november
Studiedag Samenwerken met ouders, regio Amsterdam