Inleiding
Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (hierna: “BKK”) monitort in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de trainingen die door Sardes, NJi en trainers worden gegeven in het kader van de Subsidieregeling Kinderopvang Taal- en Interactievaardigheden (“de Subsidieregeling”).
Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens door BKK ter uitvoering van de monitoring in het kader van de Subsidieregeling. Op verwerkingen door Sardes, NJi en trainers zijn de voorwaarden van toepassing die zij hanteren.

Welke persoonsgegevens?
In het kader van de subsidieregeling ben je als cursist, zijnde een (pedagogisch) medewerker of trainer die een gesubsidieerde training doet, verplicht om mee te werken aan monitoring door BKK. BKK verwerkt uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

  • naam
  • leeftijd
  • geslacht
  • taalachtergrond
  • mailadres
  • werkgever
  • antwoorden op vragen over diploma’s, kennis, motivatie, ervaringen en vaardigheden
  • bij trainers: antwoord op vragen over CRBKO registratie

Doeleinden gegevensverwerking door BKK
BKK verwerkt je persoonsgegevens met als enkel doel het monitoren en evalueren van de trainingen behorende bij de subsidieregeling.

Werkwijze
BKK verzamelt je persoonsgegevens bij registratie als deelnemer door de opleider en bij het invullen van vragenlijsten. De door jou ingevulde vragenlijsten worden ingevoerd en opgeslagen in het monitoringssysteem. Dit heet Trajectplanner en is een online softwaretool gemaakt voor het onderwijs.

De persoonsgegevens zonder de vragenlijsten zijn in te zien en te bewerken door de volgende partijen:

  • de opleider, die jouw gegevens invoert in de online softwaretool
  • Sardes (bij de training TINK) en NJi (bij de training Oog voor Interactie), als hulpmiddel voor het verstrekken van certificaten

De persoonsgegevens met de vragenlijsten zijn enkel door BKK in te zien en te bewerken.

Het monitoringssysteem is zo ingericht dat alle vragenlijsten alleen anoniem zijn in te zien door personen die betreffende training hebben gegeven of hebben ontwikkeld. Voorafgaand aan de analyse van data anonimiseert BKK jouw vragenlijsten.

Verantwoordelijkheid
BKK houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze privacy voorwaarden te allen tijde aan de privacywetgeving.

Beveiliging
BKK heeft noodzakelijke organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen ter beveiliging van jouw persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. BKK slaat jouw persoonsgegevens op in servers in Nederland. In het geval sprake is van een datalek waarvoor een meldplicht bestaat zal BKK deze melding maken.

Aanmelding gegevensverwerking bij Autoriteit Persoonsgegevens
BKK heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je rechten
Je kunt BKK om inzage van de persoonsgegevens verzoeken. Tevens kun je verzoeken om de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of indien zij in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of als je wenst dat BKK de persoonsgegevens verwijdert, kun je dit verzoeken aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  

Overig
BKK behoudt zich het recht voor om deze privacy voorwaarden te wijzigen.

Versie, d.d. 24 maart 2016