De laatste jaren neemt het aantal verticale groepen in de kinderopvang toe. Het werken met verticale groepen biedt voordelen, vooral op pedagogisch gebied. Zo komen kinderen in contact met kinderen van verschillende leeftijden. Dit heeft een positieve invloed op hun sociale ontwikkeling. Ouders waarderen het wanneer hun kind zijn/haar hele kinderdagverblijfcarrière in een groep met vaste medewerkers kan blijven. Zo kunnen ze een vertrouwensband met de medewerkers opbouwen en hiermee de gezamenlijke opvoedingsverantwoordelijkheid versterken. Als bijkomend voordeel voor kindercentra vergemakkelijkt het werken in verticale groepen een efficiënte planning en plaatsing van kinderen.

Het werken in verticale groepen vraagt andere vaardigheden van de pedagogisch medewerkers. De organisatie van de groep, het tegelijkertijd inspelen op de verschillende specifieke (ontwikkelings)vragen van kinderen in uiteenlopende leeftijden en daarbij ook nog de verzorging zijn aspecten die niet altijd gemakkelijk te combineren zijn. Het NCKO rapport ‘Pedagogische kwaliteit van de opvang van 0 tot 4 jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven’, mei 2009, bevestigt dit beeld. Extra aandacht voor de ondersteuning van pedagogische kwaliteit is dan ook wenselijk.
Daarom heeft JSO sinds 2009 dankzij financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het project 'Versterken kwaliteit verticale groepen' gewerkt, waarin een aantal praktische instrumenten 'Speciaal (voor) verticaal' is ontwikkeld om het werk in de praktijk te versterken.

'Speciaal (voor) verticaal' bestaat uit een reeks materialen waarmee organisaties zelf aan de slag kunnen om de kwaliteit van hun verticale groepen te versterken. Je kunt het totaalpakket voor € 20,- bestellen bij JSO. Hiervoor ontvang je een DVD met inspiratie- en observatiefragmenten en een inlogcode voor de besloten website om de instrumenten te bekijken en te downloaden. Ook vind je actuele informatie, nieuws en suggesties en tips voor gebruik.