bkk logo

Pedagogisch curriculum

Pedagogisch medewerkers in de buitenschoolse opvang hebben een belangrijke rol in het leven van kinderen die na school gebruik maken van kinderopvang. Zij zijn een voorbeeld, een vraagbaak en een veilige haven na een drukke schooldag. Hoe zorgen de pedagogisch medewerkers voor een ontspannen, gevarieerde en uitdagende tijdsbesteding? Het boek ‘Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar’ biedt een kader waarin alle kenmerken van goede en leuke buitenschoolse opvang aan de orde komen. Het is te gebruiken:

• als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de organisatie;
• als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing;
• om de pedagogische samenwerking vorm te geven tussen de bso en samenwerkingspartners zoals de basisschool, het jeugdwelzijnswerk of de sportvereniging.

Het boek ‘Pedagogisch kader kindercentra 4 - 13 jaar’ is in opdracht van BKK geschreven door Liesbeth Schreuder en Josette Hoex (Nederlands Jeugdinstituut), Marianne Boogaard en Ruben Fukkink (Kohnstamm Instituut). Op verschillende manieren hebben pedagogisch medewerkers tijdens het schrijfproces hun werkervaring ingebracht. Daarmee is dit boek een product van, door en voor de buitenschoolse opvang.

Bestel het boek bij Bohn Stafleu van Loghum
Download het Pedagogisch kader kindercentra 4 - 13 jaar
Download de hoofdstukken van Pedagogisch kader kindercentra 4 - 13 jaar

‘BSO doe je zo!’ is een bewerkte en beknopte versie van het Pedagogisch kader kindercentra 4 - 13 jaar. Het boekje verscheen in december 2012 en bevat onderwerpen, praktische tips, handige weetjes en voorbeelden voor het dagelijks werk van pedagogisch medewerkers.

Bestel het boek bij Bohn Stafleu van Loghum
Download BSO doe je zo!